Attraktiv båtplass

Olavsvern trolig er Nord-Norges minste båthavn, er det likevel flere faktorer som gjør at flere velger å ha båten sin her.