Hvem har ansvaret for brannsikkerheten i bygget?

Både vi som utleier og dere som leietaker har ansvar knyttet til brannsikkerheten. Utleier skal skal påse at bygget til enhver tid er i forsvarlig teknisk stand. Leietaker ansvaret for at ens egen virksomhet følger HMS-regelverket. Vi har utarbeidet en egen Brannvernbok til alle bygg. Det er leietakers ansvar å påse at denne er tilgjengelig og brukes.

Relaterte artikler

Skriv inn søkeord og trykk enter