For leietakere

Hvem skal jeg kontakte?

  • Ved spørsmål om teknisk drift, praktiske gjøremål, og tekniske spørsmål, ta kontakt med driftsleder Povilas Lebrikas.
  • Ved spørsmål om faktura og kontrakt, ta kontakt med eiendom- og administrasjonsansvarlig, Mats Sæverud.

Hjelp

Oppdager du feil og mangler er det fint om du melder fra så snart som mulig på e-post til hjelp@triko.no. Meldingen vil bli behandlet så snart som mulig av vår driftsleder. Haster det? Kontakt driftsleder direkte.

Brannvern

Hvem har ansvaret for brannsikkerheten i bygget?

Både vi som utleier og dere som leietaker har ansvar knyttet til brannsikkerheten. Utleier skal skal påse at bygget til enhver tid er i forsvarlig teknisk stand. Leietaker ansvaret for at ens egen virksomhet følger HMS-regelverket. Vi har utarbeidet en egen Brannvernbok til alle bygg. Det er leietakers ansvar å påse at denne er tilgjengelig og brukes.

Vi finner ikke brannvernboken, hva gjør vi?

Dersom du ikke finner Brannvernboken, ta kontakt med brannvernleder Ståle Simonsen.

Brannvernboken er tilgjengelig digitalt og som papirformat.

Brannøvelser

Vi arrangerer et antall brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet – 1 ganger i året eller mer. Vi utvikler en rapport etter hver utført brannøvelse basert på tilbakemelding fra leietakere gjennom spørreundersøkelse.

Vi vil opplyse om brannøvelser i god tid før de utføres.

Hvem er brannvernleder?

Utleiers brannvernleder
Utleier har egen brannvernleder for bygget. Dette er Ståle Simonsen.

Leietakers brannvernleder
Bedriften har i samarbeid med daglig leder utpekt en brannvern¬ansvarlig. Alle på arbeidsplassen skal være klar over hvem som er brannvernleder.

Vaktmester

Hva inngår i vaktmestertjenesten?

Tjenester som gjelder alle bygg:

  • Utvendig vedlikehold
  • Renhold i fellesarealer
  • Brannvern/infrastruktur

Vaktmestertjenesten varier fra bygg til bygg. Ønsker du en oversikt over hvilke tjenester som inngår i ditt bygg? Ta kontakt med vår driftsleder Ståle Simonsen.

Melde om feil, hva gjør jeg?

Oppdager du feil og mangler er det fint om du melder fra så snart som mulig på e-post til hjelp@triko.no. Meldingen vil bli behandlet så snart som mulig av vår driftsleder.

Haster det? Kontakt driftsleder Ståle Simonsen direkte.

Skriv inn søkeord og trykk enter