Konsernstruktur

Triko er organisert som et konsern med Triko AS som morselskap. Morselskapet ivaretar eierrollen i hel- og deleide selskaper, og organiserer fellesfunksjoner som økonomi og finans, marked, og kommunikasjon. Eiendom er vår primære virksomhet, men vi er også i reiseliv og sjømat.

Berner AS (Storgata 69)

100% – Org.nr: 942 834 682

Fr Langes gate 19/21 AS

100% – Org.nr: 997 807 464

Grønnegata 58/60

100% – Org.nr: 999 329 284

Frankrike Valbonne

Eierandel: 100%

Få mer info →

Storgata Invest AS

50% – Org.nr: 991 033 912

Olavsvern Group AS

45,5% – Org.nr: 911 855 526

Svalbard

33% – Org.nr: 998 687 055

Særnorsk AS

18.75% – Org.nr: 916 115 709

Arctic Center AS

27.19 % – Org.nr: 944 394 680

Skriv inn søkeord og trykk enter